B3b483b1c48c13337839328d8ab3e793ecea8245
Bb98237015f215050e1439ecade7f71b7e6a1efa Bfb2d41fccd7d66146e95bf9518cd6332ed0b439 תפריט

חברים יקרים

הכינוס השנתי החד יומי יתקיים השנה במלון דן כרמל בחיפה בתאריך 29/6/2016

השנה נקיים כינוס שונה במקצת, בנושא:  "פני הכירורגיה – לאן?  כיוון, מטרות, חינוך "

 

הכנס יוקדש לעיסוק בשאלות מפתח: מיהו הכירורג האולטימטיבי בעוד 10-15 שנה, כיצד ניתן לבנות תוכנית התמחות בכירורגיה
שתתאים לדרישות ולצרכים אלו, מהם תהליכי תיחקור וכיצד הם משפיעים על איכות הטיפול בכירורגיה, ועוד.

בין האורחים שיבואו לתרום מנסיונם יהיו פרופ' ג'רי פריד מאוניברסיטת מק'גיל במונטריאול שידבר על שילוב בין
תוכנית ההתמחות בכירורגיה לחינוך ליצירתיות טכנולוגית, וכן על שיטות אימון המתמחים באופן המבוסס
על מחקרים מתחום החינוך הכירורגי והסימולציה הלפרוסקופית.

במסגרת הכינוס נקיים קבוצות עבודה שמטרתן תהיה בנית תוכנית התמחות התואמת את הצרכים במאה ה-21 ,

הן מבחינת עידכון סילבוס הניתוחים, והן מבחינת אבני הדרך הנחוצות בתוכנית ההתמחות.                                                     
אתם – מנהלי המחלקות, מהווים את המפתח להצלחת הכינוס ולהשתתפותכם הפעילה תהיה השפעה מכרעת על איכות התוצר .
יש חשיבות רבה להשתתפות פעילה גם מצד המתמחים ועל כן חשוב לאפשר לכל הכירורגים להשתחרר מעיסוקים אחרים ביום זה,
לשמוע, להביע את דעתם  ולהשפיע.

שלכם,

דר' גדעון סרוקה                                                                                           פרופ. מרדכי גוטמן

 

יו"ר הכינוס                                                                                                     יו"ר איגוד הכירורגים בישראל

מנהל היחידה לכירורגיה לפרוסקופית והמרכז לסימולציה לפרוסקופית                        מנהל מחלקה כירורגית ב'

מרכז רפואי בני ציון, חיפה                                                                                 מרכז רפואי שיבא